duizel_NO2.png

Nieuwsberichten

Koningsschieten zaterdag 27 juli 2019, 15.00 uur.
 
Om de 3 jaar vindt bij het Gilde van St. Jan Baptist in Duizel het koningsschieten plaats. De huidige koning Theo Koert zal zijn titel moeten verdedigen. We hopen op een sportieve en mooie wedstrijd waarbij iedereen welkom is. De wedstrijd wordt gehouden op het Gildeterrein “St. Jan op de Meer”, Meer 21 Duizel. De entree is gratis.
Het Gilde bestaat al vanaf tenminste 1615 en het oudst nog aanwezige koningsschild is van 1750. Dat schild hangt op de koningsmantel en is destijds geschonken door Jan Baptist Pancken. Sindsdien zijn er vele koningen geweest en waarschijnlijk daarvoor ook al. Op dit moment zijn er 20 koningsschilden nog in bezit van het Gilde. Tussen 1912 en 1971 is het Gilde slapende geraakt, in die tijd zijn op 3 na alle koningsschilden verdwenen en nooit meer getraceerd. Het jongste koningsschild is van Theo Koert, hij schoot zich 3 jaar geleden voor de eerste maal tot koning. Zijn schild beeld zijn werkzame leven uit, de moeite waard om dit eens van dichtbij te aanschouwen.
Degene welke zich tot koning schiet is verplicht het Gilde een zilveren Schild te schenken. De nieuwe koning moet nadat hij het laatste stukje van de gipsen vogel heeft neergehaald nog wel met meerderheid van stemmen tot nieuwe koning worden aangenomen. De Koning krijgt een belangrijke functie in het bestuur (Overheid) van het Gilde en zonder zijn aanwezigheid mag het Gilde niet officieel naar buiten treden. De wedstrijd en de installatie verloopt volgens eeuwenoude traditionele regels, deze zullen allen weer de revue passeren. Al deze zaken kunnen door het publiek meebeleefd worden.
Serenade aan Koning Theo Koert in 2016. Waar zal dit jaar de serenade plaatsvinden?
Tussen 18.00 en 19.00 uur wordt dit op het kermisterrein bekend gemaakt.
 
Om 18.30 uur in de avond zal de nieuwe koning aan het dorp worden getoond. Rondom het kermisterrein zal de Fanfare een serenade brengen aan de nieuwe koning, hier is iedereen natuurlijk welkom.