Duizel_ZO4.png

Nieuwsberichten

Voor alle leden van Vrouwen van Nu – Duizel:

Allereerst wensen wij onze leden een fijne vakantietijd, op wat voor manier u die ook doorbrengt. Geniet van mooie dingen, van elkaar, van uw tuin, van een mooie reis!

Weet u het nog? www.VrouwenvanNu.nl → provincie → afdeling en voor het fotoboek moet u op de afdelingssite inloggen met de code die u van ons heeft gekregen. Zoekt u ook eens op Facebook onder de naam Vrouwen van Nu. Daar staan veel nieuwtjes van allerlei afdelingen, ook uit onze omgeving.

Woensdag 3 juli; uitstapje met onze 80 plussers. Alle 80 plussers krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Donderdag 11 juli; wandeling in natuurgebied Hageven/Plateaux B. Deze wandeling is georganiseerd door de kring Brabant Zuid Oost. Vertrek om 9.00 uur met auto’s bij de kerk. Opgeven vóór 28 juni bij de eigen afdeling. Kosten € 3,- + € 3,- voor vervoer. U heeft al een uitnodiging gehad via de mail.

Woensdag 21 augustus; excursie en proeverij bij Quark in Bladel. Kosten €12,50 pp. Opgeven en betalen vóór 29 juli. Dit op verzoek van het bedrijf Quark.

We vertrekken, met goed weer op de fiets, om 13.15 uur bij de kerk. In geval van slecht weer met auto’s om 13.30 bij de kerk. Het begint om 14.00 uur.

Zondag 1 september; einddatum inleveren werkstuk handwerken/textielkunst. Het thema is ‘dromen’. U heeft hier persoonlijk een bericht over gekregen via de mail.

Donderdag 12 september; lezing over de betekenis van een bloem. Dit is in De Smis, 20.00 uur. Jacqueline v.d. Bosch komt hierover vertellen .

Donderdag 26 september; creatieve avond. Ook in De Smis. Deze avond begint om19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Meer informatie volgt.

Donderdag 24 oktober; herfstavond. De wijk van Nellie heeft de beurt voor de organisatie.

Donderdag 7 november; weer eens een medische lezing en wel over darmkanker. Rafke Schoffelen gaat dit voor ons doen. Zij is gepromoveerd in Nijmegen en dit onderwerp is haar specialisatie.

Donderdag 14 november; een lezing over Het Rijke Roomsche Leven. Een avond georganiseerd door Oost- West- en Middelbeers, Oirschot en Best. Meer informatie volgt t.z.t.

Dinsdag! 17 december Kerstviering; de wijk van Tiny en Toos zijn aan de beurt om dit weer te organiseren.

Alle leden die zich voor onze organisatie inzetten: heel hartelijk dank!

Leest u ook het ledenblad van Vrouwen van Nu? En de nieuwsbrief? U krijgt veel informatie via de computer, maar alle belangrijke mededelingen staan ook altijd in Efkes Duyselen!

Haalt u er uit wat u leuk vindt? U mag ons ook attenderen op wat u graag zou doen, we bekijken dan wat er mogelijk is.

Bestuur Vrouwen van Nu