Duizel_W1.png

Nieuwsberichten

400e editie (of uitgave) van Efkes Duyselen!

Heeft u dat in de gaten gehad? Kijkt u wel eens naar de kop van Efkes Duyselen? Waarschijnlijk niet. Want ja, we kennen ons dorpsblad wel! Maar daar staan toch wat gegevens die even onze aandacht verdienen. Het is het achttiende jaar dat ons dorpsblad uitgegeven wordt. Dan staat er ‘editie’ met een nummer, de zoveelste Efkes Duyselen van dat jaar, vervolgens de datum en tot slot het getal van alle Efkes Duyselens samen. En dat zijn er 400!

Dit is dus echt de 400e editie van ons dorpsblad. Een ontzettend knappe prestatie van al degenen die dit in de loop van de tijd tot stand gebracht hebben. Chapeau!!

Wie heeft ze allemaal bewaard? Hoe hoog is de stapel? Zelf heb ik ze bewaard vanaf januari 2014, en deze stapel is 23 cm. hoog, dan schat ik de hele stapel wel op 130 cm dorpsnieuws.

Maar hoe kom ik daarbij? Dan moeten we terug naar 2002, op 11 april verscheen de eerste editie van ons dorpsblad. Toen heette het nog ‘Even Duyselen’. De hoofdredacteur was Henri Senders, redactieleden Mylène Rombouts (tot haar trouwen) Susanne Geevers en Henk Heinemans. Ook toen (in 2001) evenals in dit jaar, was er een leefbaarheidsonderzoek geweest en daar was uitgekomen dat Duizel een dorpsblad wilde. Eerder al, in 1948, had Duizel een dorpsblad gehad, nl. De Schakel. ‘Even Duyselen’ heeft bestaan tot 5 juli 2007.

Toen bleek dat het dorpsblad node gemist werd. Toon Beerens nam het initiatief om te onderzoeken of een ‘doorstart’ mogelijk was. Op 9 november 2007 verschijnt Even Duyselen weer! Een initiatiefgroep; te weten Toon Beerens, Tiny Kox, Susan Geevers, en Henk Heinemans zijn toen doorgegaan met het uitgeven van Even Duyselen. In die tijd sluit Wim Hendriks zich aan bij deze groep aan. Zij zijn de mensen van het eerste uur. Later, in maart 2019, komt Anneke Renders de redactie versterken. Zij was zeer welkom omdat het redactionele werk afhankelijk was van een persoon.

Vanaf 2008 heet het dorpsblad ‘Efkes Duyselen’, om het verschil te maken tussen voor en na de doorstart. In 2008 versterkt Wim Huijbregts de redactie. Hij houdt zich bezig met layout-zaken en geeft druktechnische adviezen. Het eerste jaar, 2008, heeft het Parochiecentrum en TC&O het drukwerk gedaan. Begin 2009 is de drukmachine aangeschaft en wordt het drukken in eigen beheer uitgevoerd. Ook in een nieuw formaat, A4. Het drukwerk ligt hoofdzakelijk in handen van Wim Hendriks. De oplage is toen verhoogd naar 700 stuks en is op dit moment 785 exemplaren.

Zonder verslaggevers is het natuurlijk moeilijk nieuws te vergaren. Een paar namen: Sandra Hakkens (juli 2011 – september 2015), Fé van Kessel (december 2012 – mei 2014), en ondergetekende (oktober 2015 - ).

Maar heel hard nodig zijn zeker ook de bezorgers van Efkes Duyselen! Ook voor hen: ‘petje af’.

Antoinette Koolen- van der Velden.                                       

Meest gelezen nieuwsberichten van het afgelopen jaar.