duizel_noord2.png

Nieuwsberichten

Beste 8-ste groeper,
 
Het schooljaar is alweer aardig op dreef. Na dit schooljaar ga je de basisschool verlaten. Je komt meer op eigen benen te staan. Daar wil de kerk ook bij zijn, ze wil jou helpen waar ze maar kan. De kerk is niet alleen een gebouw van steen, maar de kerk is veel meer een groep mensen die samen werken en proberen er een mooie samenleving van te maken, zoals Jezus heeft laten zien. Daar hebben we elkaar voor nodig, dus ook jou!
Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, wat de betekenis van het Vormsel is, op welke manier de voorbereiding verloopt en alles wat daarmee samenhangt (er verandert dit jaar een en ander), bespreken we op de eerste gezamenlijke informatieavond waarvoor we jou samen met je ouder(s)/verzorger(s) graag uitnodigen. Dit jaar vindt deze avond plaats op:
Woensdag 20 november 2019
om 19:00 uur in de St. Willibrorduskerk in Eersel.
Na afloop van deze avond hoef je pas definitief te kiezen of je gevormd wilt worden. Dus ook als je nog niet zeker weet of je je Vormsel wilt gaan doen, ben je van harte welkom op deze avond.
Praat er maar eens met je ouder(s)/verzorger(s) over!
Opgeven vóór woensdag 27 november 2019 via onze website www.samenwillibrordus.nl, tabblad Pastoraal, Vormsel. Op de rechterzijde van de pagina staat een link: “Aanmelden Vormsel”. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier.
De Vormselwerkgroep vertegenwoordigt onze zes kerkdorpen van de
Parochie Sint Willibrordus. Wij zijn een gastvrije R.K. Parochie, zoals onze werknaam Samen Willibrordus ook aangeeft. We vinden het fijn als jij daar onderdeel van uit wilt maken en hopen je te mogen ontmoeten op woensdag 20 november 2019.
 
Hartelijke groeten,
De Vormselwerkgroep en Pastor Gust Jansen, diaken