duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

Verschieting koning der koningen gemeente Eersel,
Zondag 29 december Gilde St Jan Baptist aan de Donk in Duizel.
 
Jaarlijks wordt er binnen de acht Schuttersgilden van de Gemeente Eersel gestreden om het Gemeente-schild van de Koning der koningen. Ieder jaar wordt om toerbeurt bij een van de Gilden de wedstrijd georganiseerd. Voor de 10e maal vindt dit nu plaats en zodoende voor de 2x maal in Duizel. Het wordt een mooie en gezellige jaarafsluiting van de gildeactiviteiten.
We hebben er voor gekozen om dit in het dorp te houden en de drempel voor het publiek kleiner te maken. De deelnemers zijn zeer gemotiveerd om het wisselschild naar hun Gilde te halen. Dit jaar is er in bijna alle Gilden bij het plaatselijke koningsschieten een nieuwe koning geïnstalleerd. Extra gemotiveerd zijn zij om als winnaar uit de bus te komen. Na 3 keer achtereen het wisselschild te hebben behaald wordt het schild eigendom. Dit jaar kan dit voor het eerst door het Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit Wintelré worden verworven. Marcel van Hest heeft de afgelopen 2jaar weten te winnen, nu ligt de kans open voor zijn opvolger Harrie van Loon. Dat zal zeker voor extra spanning zorgen en de wedstrijd nog interessanter maken.
Er wordt geschoten op de gipsen vogel met de kruisboog. Zondag 29 december, langs café de Donk zal het gilde een schutsboom plaatsen. Om 13.00 vetrekken de Gilden in optocht vanaf de kerk naar de Donk. Om 13.30 is de verloting en rond 14.00 uur zal de wedstrijd beginnen. Aansluitend zal door de gemeente het wisselschild worden uitgereikt aan de nieuwe koning, waarbij ook een vendelgroet zal worden gebracht. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
Jan van Heeswijk midden Koning van Duizel. Foto Piet Wintermans