Duizel_ZO3.png

Nieuwsberichten

Hulpvragen en aanbod in verband met corona.
 
De maatregelen om het coronavirus in de hand te houden zijn aangescherpt, dat zal niemand zijn ontgaan. En op zo’n moment blijkt dat we elkaar niet uit het oog verliezen en elkaar helpen waar we kunnen.
In deze onrustige tijd is dat een mooie ontwikkeling om te zien. Fijn dat we er zo voor elkaar kunnen zijn. We vragen graag daarbij jullie aandacht voor een paar zaken. We willen namelijk voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben, die niet kunnen vinden, en mensen die hulp bieden, niet bij de juiste vrager komen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen voor hulp én dat contacten op een veilige manier kunnen worden gelegd. Kortom: we willen heel graag de mooie initiatieven aanmoedigen en ondersteunen, maar ook graag stroomlijnen.
 
Stroomlijnen
Op dit moment wordt op allerlei manieren en via uiteenlopende media hulp gevraagd en hulp geboden.
We kunnen ons voorstellen dat door het bos de bomen nog nauwelijks zichtbaar zijn.
Daarom is er sinds gisterenmiddag op de website www.eerselvoorelkaar.nl een speciale corona-hulppagina met vraag en aanbod en ook een link naar de facebookpagina “Corona durf te vragen/helpen Reusel, de Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk” waar op dit moment ook actief wordt gereageerd door mensen. De facebookpagina is weliswaar een particulier initiatief maar als gemeente hebben wij, maar ook diverse andere hulporganisaties direct contact met de beheerders.
 
Hieronder vinden jullie de betreffende linken:
 
Ook op de landelijke website https://nlvoorelkaar.nl/coronahulp komen deze vragen bij elkaar, samen met die van de andere Kempengemeenten (en heel Nederland).
 
De website(s) is in beheer bij gemeente Eersel en steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar. Belangrijk voordeel van deze website voor vragers en aanbieders van hulp: de website is veilig en betrouwbaar, en vanuit de gemeente en steunpunt kunnen vragers en aanbieders persoonlijk worden ondersteund als zij daar behoefte aan hebben.
Ook biedt de website de mogelijkheid om vragen voor iemand anders te plaatsen. Daarnaast is er een optie om, wanneer er niemand is in de omgeving van de hulpvrager, de hulpvraag door het steunpunt te laten plaatsen. Voordat je er gebruik van kunt maken moet je je registreren (is in 2 minuutjes gedaan) en ieder etmaal wordt alles gescreend: van IP-adressen tot woorden die gebruikt worden. Ook blijft je privacy gewaarborgd omdat alleen een voornaam zichtbaar is in de advertenties . Daarnaast kunnen waar nodig contacten tussen vragers en aanbieders worden gevolgd, en kan het steunpunt extra ondersteuning bieden om contacten te leggen.
 
Daarom het vriendelijke, maar dringende, verzoek om waar nodig en mogelijk gebruik te maken van de website www.eerselvoorelkaar.nl, zeker als een dichtbij huis oplossing in eigen kring niet voorhanden is. Ook al het aanbod van vrijwilligerswerk is daar nu van harte welkom. Ook wil ik jullie bij deze vragen om via de kanalen die jullie ter beschikking hebben (social media, h-a-h-bladen enzovoort) hiervoor aandacht te vragen. Daarmee kunnen mensen die hulp nodig hebben en aanbieders van hulp elkaar op 1 platform vinden.
 
Inventariseren
In jullie dorp zijn er vast ook initiatieven of hulpvragen. We horen graag van jullie op welke wijze jullie elkaar in het dorp ondersteunen nu veel voorzieningen dicht zijn en gevraagd is om waar mogelijk thuis te blijven. Samen met o.a. Lumens inventariseren we alle initiatieven, zodat we weten wat er speelt en wie we waarheen kunnen verwijzen als dat nodig is. We delen dit overzicht op korte termijn ook graag met jullie.
 
Alvast bedankt allemaal enne… pas goed op jezelf en op elkaar!