Duizel_ZO3.png

Nieuwsberichten

Dit jaar was de jaarlijkse collecte van 16 tot en met 21 juni. Twaalf collectanten gingen op pad en dit leverde het mooie bedrag op van € 522,10 .

Alle gulle gevers en ijverige collectanten hartelijk dank.

Namens Rode Kruis, afd. de Zaligheden

Ria Muller