duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

 

In de week van Werelddierendag op 4 oktober gaat de Dierenbescherming in Zuid-Oost Brabant collecteren. Het ingezamelde geld komt geheel ten goede aan het dierenwelzijn in deze regio. Voorbeelden welke betaald kunnen worden met de collecteopbrengst zijn; het vangen, steriliseren en castreren van verwilderde zwerfkatten, het langdurig opvangen van dieren in het asiel, het betalen van medisch noodzakelijke ingrepen voor asieldieren en het onderhoud van de dierenambulance.

De collecteweek vindt plaats van 29 september tot en met 4 oktober. Steun ons !

Draag jij de dieren een warm hart toe, meld je dan aan voor de collecte.

Je kunt bellen met G. Appels, wijkcoördinator collecte Dierenbescherming, tel 06-46905335.