Duizel_ZO1.png

Nieuwsberichten

INSTALLATIEVIERING OP 19 OKTOBER OM 14.00 UUR

Op 28 september j.l. nam pastoor Van Delden afscheid van de St. Willibrordusparochie in Eersel. Hij deed dat, zoals hij zelf zei, met een 'gerust hart'. Zijn opvolger is immers al bekend in de persoon van pastoor Camiel van Lamoen. Na de eerste kennismaking met de nieuwe pastoor was het (nog kersverse) parochiebestuur meteen enthousiast over de nieuwe pastoor. Enkele gesprekken verder bleek ook al heel snel dat pastoor Van Lamoen 'staat te trappelen' om in 'Eersel' aan de slag te gaan. Per 1 oktober is zijn benoeming ingegaan en begint hij met zijn werkzaamheden vanuit het parochiecentrum in Eersel. Omdat er eerst nog wat verbouwingswerkzaamheden aan de pastorie moeten plaatsvinden, zal de nieuwe pastoor tijdelijk 'bivakkeren' in een andere pastorie binnen de parochie.

Installatie

Op zondag 19 oktober vindt om 14.00 uur de officiële installatie plaats door vicaris-generaal Van den Hout van het bisdom 's Hertogenbosch. Dit gebeurt tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk te Eersel. Hiervoor is iedereen bij deze van harte voor uitgenodigd. Deze viering zal worden opgeluisterd door diverse koren en gildes uit de nieuwe parochie Eersel.

Na afloop van de eucharistieviering is er van 16.00 tot 18.00 uur een informele kennismakingsreceptie in De Muzenval, Dijk 7 te Eersel. Ook daar is uiteraard iedereen van harte welkom.

Toekomst

Over de toekomst zegt de nieuwe pastoor het volgende: "Het voornemen voor de toekomst is om aan de parochie leiding te geven in goed overleg met het pastorale team, het parochiebestuur, de vrijwilligers die er zijn en met de parochianen. Alleen samen zal het ons lukken de parochie ook in de toekomst vitaal te laten blijven. In de nieuwe parochie is het belangrijk dat, behalve wat we gezamenlijk doen, alle kernen ook hun eigen identiteit mogen behouden. Groot waar het groot moet en klein waar het klein kan. Ook de plaatselijke vrijwilligers zijn dus belangrijk."

Pastoor Van Lamoen geeft ook aan het belangrijk te vinden om op korte termijn alle kerkdorpen te bezoeken. Daartoe zal het parochiebestuur een bezoekschema opstellen en dit tijdig communiceren met de diverse kerkdorpen.

Pastoor Van Lamoen wil heel graag met iedereen kennis maken, te beginnen op 19 oktober tijdens de installatieviering en/of na afloop tijdens de receptie. Hiervoor wordt u door hem nogmaals van harte uitgenodigd.

Parochiebestuur St. Willibrordus Eersel