Duizel_ZW1.png

Nieuwsberichten

De voorbereidingen voor het toedienen van het Vormsel zijn weer gestart.  De kinderen van groep 8 zullen daarom medio oktober  via hun basisschool een uitnodiging ontvangen voor een eerste bijeenkomst in de kerk in Eersel op woensdagavond  12 november 2014 om 19.30 uur. Ook hun ouders worden hierbij uitgenodigd.

De bijeenkomst is niet alleen  bedoeld voor hen die zeker weten het Vormsel te willen doen, ook degenen die nog twijfelen, zijn dan van harte welkom. Naast het geven van inhoudelijke en praktische informatie, gaan we ervan uit op deze avond zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden. 

Kinderen die niet in Eersel/  Duizel/ Steensel de basisschool bezoeken, maar die wel willen deelnemen aan de voorbereidingen op het Vormsel,  kunnen natuurlijk deze 1e bijeenkomst ook bijwonen en/of contact opnemen met één van de werkgroepleden.

De  vormselviering zal zijn op: zaterdag  18 april 2015 om 18.00 uur in de kerk in Eersel.

Op woensdagmiddag  1 april 2015 gaan we met de vormelingen naar Den Bosch, waar we o.a. een rondleiding krijgen door de kathedraal St. Jan.

We hopen vele kinderen uit groep 8 met hun ouders te mogen begroeten op de 1e bijeenkomst op woensdag  12 november 2014  uur in de kerk in Eersel (Stokkelse kant)!

Werkgroep Vormselviering,

Pastoor van lamoen, Pastoor v.d. Weijst, Wil Menting (514002), , Tonja Kox (517674), Susanne van den Heuvel (513132), Astrid Venmans (512968), Margo Subnel (534347)