duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

In mei van dit jaar vond de samenvoeging plaats van de 6 R.K. parochies binnen de gemeente Eersel tot één nieuwe parochie. De fusieparochie kreeg de naam St. Willibrordus en per 1 oktober werd pastoor Camiel van Lamoen benoemd als pastoor van de nieuwe parochie. Na afloop van de installatieviering op zondagmiddag 19 oktober, was er in De Muzenval een receptie waar iedereen kennis kon maken met de nieuwe pastoor. Pastoor Van Lamoen kondigde toen ook aan om zo snel mogelijk kennis te willen gaan maken in alle kerkdorpen. De komende maanden (januari t.m. maart) zal het zover zijn. Achtereenvolgens in Knegsel (24 januari - 19.00 uur), Vessem (25 januari - 11.00 uur), Wintelre (8 februari - 9.30 uur), Duizel (21 februari - 19.00 uur), Steensel (8 maart - 10.30 uur) en Eersel (15 maart - 10.00 uur) zal de pastoor die dag niet alleen voorgaan in de eucharistieviering, maar is er aansluitend aan de viering gelegenheid om tijdens een informele bijeenkomst nader met hem en het nieuwe parochiebestuur kennis te maken. De invulling van de bijeenkomsten zal geregeld worden door de plaatselijke contactgroep en zal t.z.t. worden gepubliceerd in het betreffende dorpsblad. De nieuwe pastoor wil uitdrukkelijk niet alleen kennismaken met de diverse plaatselijke parochiële werkgroepen, maar hoopt ook op belangstelling van overige parochianen en van verenigingen en instanties van buiten de kerk. Hij wil zoveel mogelijk te weten zien te komen over datgene wat er leeft in de diverse dorpen. De bijeenkomsten vinden plaats in de diverse gemeenschapshuizen en nogmaals: iedereen is er meer dan welkom. Wij rekenen dan ook op een warm onthaal door de dorpsgemeenschappen van Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Parochiebestuur St. Willibrordus