duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

In de week van 27april t/m 2 mei houden wij weer onze jaarlijkse huis aan huis collecte.

Ook deze keer vragen wij om uw financiële steun.

Het geld besteden wij aan een bloemetje voor onze zieken in het ziekenhuis.

In juni vieren wij elk jaar onze St. Jansmiddag, en in september de nationale ziekendag.

Met Kerst en met Pasen krijgen alle mensen boven de 85 jaar en de zieken een attentie.

Elk jaar gaat er ook iemand van de zieken naar Lourdes.

Hiervoor hebben wij uw steun hard nodig.

Zijn er zieken in uw familie, geef dit dan even door aan de zusters van de pastorie.

Wij zorgen dan voor een bezoekje.

Namens de ziekengroep

Roos Kox