Duizel_ZO3.png

Nieuwsberichten

Traditiegetrouw houdt Muziekvereniging “De Volharding” ook dit jaar weer de jaarlijkse donateuractie.

Dit jaar hebben wij het voornemen deze actie te houden in week 25 en 26, de periode van 15 juni tot en met 27 juni van dit jaar.

In deze periode in juni zullen onze bestuursleden en leden u bezoeken met het verzoek voor een bijdrage aan onze vereniging.
Uw bijdrage wordt door ons steeds bijzonder gewaardeerd en wordt jaarlijks steeds op verantwoorde wijze besteed.

Wij zijn ons bewust van het feit dat vaak een beroep op u gedaan wordt voor een financiële bijdrage.

Desondanks hopen wij evenals voorgaande jaren ook nu weer op uw noodzakelijke financiële steun voor onze, maar ook uw, fanfare en percussiegroep te mogen rekenen.

Gelet op uw spontane bijdrage in het verleden zien wij daarom ook deze donateuractie weer met vertrouwen tegemoet.

Bestuur en leden van muziekvereniging “De Volharding” danken u allen bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,