duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

De gemeente Eersel staat op de derde plaats van Nederland in met zonnepanelen opgewekte energie per inwoner. Alleen de gemeenten Zeewolde en Dalfsen gaan ons voor. Dat blijkt uit een gepubliceerd rapport van Natuur & Milieu. Deze organisatie onderzocht alle bijna 400 Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Wethouder Chris Tönissen is verheugd, maar leunt niet achterover: ‘We zijn trots op brons, maar gaan voor goud!’.

Wat is het beleid van de gemeente op het gebied van zonne-energie?

De gemeente Eersel streeft ernaar om samen met de vier andere Kempengemeenten (Bergeijk, Oirschot, Bladel en Reusel-De Mierden) in 2025 energieneutraal te zijn. Energieneutraal houdt in dat we alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken, dus bijvoorbeeld met zonnepanelen of met hout gestookte kachels.

In het gemeentelijk klimaatbeleid komt het stimuleren van zonne-energie op een aantal manieren terug:

een subsidieregeling voor duurzame energievoorzieningen (nu alleen voor isolatie, in 2011 en 2012 ook voor zonnepanelen);

het informeren van agrariërs over zonne-energie (‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop!’);

een collectief georganiseerd aanbod van zonnepanelen voor particulieren (in 2013);

het stimuleren van het verduurzamen van woningen via samenwerking met de Energiecoöperatie;

het verduurzamen van eigen panden;

het educatieprogramma Zon op School.

Venco Campus

Een mooi voorbeeld in de gemeente Eersel is de Venco Campus. Dit bedrijfsgebouw is energieneutraal opgezet en op het dak ligt 12.000 m2 aan zonnepanelen waarmee het gebouw in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Deze hoeveelheid panelen geeft natuurlijk een boost aan de cijfers voor de gemeente Eersel, maar een berekening laat zien dat ook zonder deze zonnepanelen, de gemeente Eersel ruim beter presteert dan het gemiddelde in Nederland.

Over de ranglijst

Natuur & Milieu zet in het rapport ‘Zon zoekt gemeente’ op een rij in welke gemeenten het meeste vermogen aan zonnepanelen is geïnstalleerd. Dit kan op initiatief zijn van bewoners, bedrijven, woningcorporaties, of door gemeenten zelf. Naast deze totale cijfers vergelijkt Natuur & Milieu het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per inwoner én is te zien in welke gemeenten de meeste groei per inwoner heeft plaatsgevonden tussen 2012 en 2015. Het rapport kunt u raadplegen op: www.natuurenmilieu.nl/nieuws/ranglijst-gemeenten-zonne-energie.

Samen komen we verder

U kunt meer informatie vinden op onze website www.eersel.nl/energieloket en op de website www.hoebespaarikenergie.info. Ook kunt u elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur terecht bij het Energieloket aan de Nieuwstraat in Eersel, voor specifieke informatie over energiebesparing en het opwekken van schone energie. Het Energieloket is in handen van de Energiecoöperatie KempenEnergie, die wij als gemeente ondersteunen.