Duizel_O1.png

Nieuwsberichten

Na realisatie van de kiosk op het dorpsdorpsplein in Duizel is de toenmalige “Stichting Kiosk Duizel” verder gegaan onder de naam “Comité Kiosk Duizel” met als belangrijkste doelstellingen het bevorderen van gebruik van de kiosk, het toezien op de staat van onderhoud hiervan maar vooral ook om de omgeving van de kiosk en het dorpsplein zelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.

Eén van de meest recente initiatieven van het “Comité Kiosk Duizel” is geweest om het dorpsplein waarop de kiosk is gerealiseerd een officiële naam te geven.

In samenwerking met de gemeente Eersel en Heemkundekring “De Acht Zaligheden” is inmiddels op historische gronden aan het dorpsplein een nieuwe naam toegekend.

Het comité wil aan de toekenning van de naam aan het dorpsplein extra aandacht besteden en dit combineren met het feit dat het in 2015 alweer 10 jaar geleden is dat de kiosk in Duizel officieel in gebruik werd genomen en heeft hiervoor het volgende programma samengesteld voor vrijdag 11 september vanaf 19.00 uur op het dorpsplein:

Openingswoord door de voorzitter van het “Comité Kiosk Duizel”

Muzikale opening door het “Kempisch Senioren Orkest” op de kiosk

Toelichting achtergrond van toekenning van de officiële naam door Heemkundekring “De Acht Zaligheden”

Onthulling van de naam van het dorpsplein waarvoor een voor Duizel bijzonder persoon is benaderd

Muzikale afsluiting door “Muziekvereniging De Volharding” uit Duizel

Afsluiting met gelegenheid tot nemen van een drankje

Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning die het “Comité Kiosk Duizel” namens de Gemeente Eersel heeft mogen ontvangen.

Het “Comité Kiosk Duizel” stelt het bijzonder op prijs als tijdens de onthulling van de naam van het dorpsplein en bij gelegenheid van het 10 – jarig bestaan van de kiosk zoveel mogelijk inwoners van Duizel  aanwezig kunnen zijn en nodigt u hierbij van harte hiervoor uit.

Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.