Duizel_ZW1.png

Nieuwsberichten

 

Veel mensen hebben in Nederland met afschuw de ontwikkelingen in Syrië gevolgd. Een stroom wanhopige mensen die als allerlaatste mogelijkheid om te overleven naar Europa en dus ook naar Nederland komt. De gemeente Eersel heeft zich uiteraard afgevraagd wat de komst van deze vluchtelingen betekent voor onze gemeenschap. Zowel onze gemeenteraad als het college hebben unaniem de intentie uitgesproken om te doen wat mogelijk is.

In Nederland zijn inmiddels verschillende AZC’s geopend en is er nog steeds behoefte om de toestroom aan vluchtelingen voor langere tijd op te kunnen vangen. Het gaat hier om gebouwen waar 400 tot 600 mensen opgevangen kunnen worden. Hier heeft ook de gemeente Eersel aan gedacht, maar omdat er in onze gemeente geen geschikte panden zijn, focussen we ons nu op de plaatsing van statushouders. Hiermee creëren we meer ruimte in de asielcentra.

 

Vluchteling versus statushouder

’Vluchtelingen’ is in het dagelijks taalgebruik een verzamelnaam voor zowel de mensen die recent ons land zijn binnengekomen als de mensen die na een asielprocedure over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning beschikken. Deze laatste groep is in feite geen vluchteling maar een status- of vergunninghouder. Alle gemeenten in Nederland hebben een wettelijke taak om deze mensen te huisvesten.

 

Voorbereidingen in volle gang

De gemeente Eersel bereidt zich momenteel voor op de huisvesting van de mensen die als statushouders zijn aangemerkt. Samen met de Woningstichting de Zaligheden proberen we huurwoningen toe te wijzen aan deze mensen. Wethouder Chris Tönissen: “Hoewel wij op dit moment kunnen voldoen aan de aan ons toebedeelde aantallen schat ik in dat we de komende tijd meer mensen gaan verwelkomen. Ik ben me erg bewust van het feit dat deze extra druk op onze huurwoningvoorraad effect kan hebben op de wachttijden van de mensen die reeds zijn ingeschreven voor een huurwoning. We zijn daarom bezig om te kijken of we op andere manieren onze huizenvoorraad groter kunnen maken. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan het versnellen van bouwprojecten, het inschakelen van de particuliere markt of het plaatsen van tijdelijke units."

 

Begeleiding van vluchtelingen en statushouders

De gemeente Eersel sluit niet de ogen voor de emoties die dit dossier oproept. Het gaat om mensen. Mensen in nood waarvoor we als gemeente een grote verantwoordelijkheid voelen. Daarom is het college ervan overtuigd dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in stenen maar ook in integratie. Wethouder Chris Tönissen: “De mensen die in onze gemeente komen wonen moeten zich welkom voelen. We gaan ze helpen met inburgeren en begeleiden bij allerlei administratieve en formele zaken die moeten gebeuren”.

Maar het is pas geslaagd wanneer juist u als inwoner erbij bent betrokken. We zijn volop in gesprek met de vrijwilligersorganisaties en scholen in onze gemeente om te horen welke helpende hand het gemeentebestuur kan bieden. “We willen een beroep doen op u als inwoner om de nieuwe mensen op een positieve manier tegemoet te treden. Het aanknopen van een praatje of als vrijwilliger de mensen op weg helpen kan een kleine moeite zijn, maar levert een grote positieve bijdrage” aldus Chris Tönissen.