Duizel_ZO1.png

Nieuwsberichten

40 – jarig jubileum Jack Rombouts en Joop Verhees

Afgelopen vrijdagavond werd met onze vereniging het feit gevierd dat Jack Rombouts en Joop Verhees 40 jaar lid zijn van Muziekvereniging De Volharding.

Op 1 juli 1975 werden beiden, Jack 10 en Joop 13 jaar jong, lid van onze vereniging en onafgebroken hebben wij van hun lidmaatschap en inzet mogen genieten. 

De muzikale inzet van beiden voor zowel de fanfare als voor de Red Color Band en de bestuurlijke inzet van Jack in zowel commissies als in het bestuur zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor onze vereniging.

Daarnaast wordt het door iedereen bijzonder gewaardeerd dat Joop, na zijn emigratie naar Spanje, steeds lid is gebleven van De Volharding en op grote afstand altijd een bijzondere belangstelling heeft getoond.

Beiden ontvingen uit handen van onze voorzitter Theo Koert het bijbehorende speldje en oorkonde van de Brabantse Muziekbond en na de muzikale felicitatie van de aanwezige leden werden nog vele muzikale herinneringen uitgewisseld tijdens het feestje dat hierop volgde.

Wij allen hopen dat we beiden nog vele jaren in ons midden zullen hebben!