Duizel_ZO1.png

Nieuwsberichten

 

Jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van start

Van 17 tot en met 23 april vindt de jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting plaats.

Ruim 11 collectanten in Duizel gaan deze week langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart- en vaatziekten in Nederland. Tegelijkertijd organiseren veel Nederlanders en organisaties in hun eigen buurt acties om donaties te verzamelen. Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Elke dag worden mensen getroffen door een hartstilstand of hartinfarct, vaak zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 16.000 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De gevolgen kunnen dodelijk zijn of het leven van het slachtoffer en dierbaren drastisch veranderen. Hart- en vaatziekten treffen dus niet alleen de patiënt, maar ook de directe omgeving, van omstander, familielid tot vriend. De Hartstichting weigert zich daar bij neer te leggen. Hart- en vaatziekten moeten eerder herkend worden, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Voordat mensen onnodig overlijden of chronisch ziek worden.

 

Publiekskeuze: hart- en vaatziekten éérder herkennen

Het onderzoeksthema ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ is onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Deze agenda met onderzoeksprioriteiten is in 2014 samen met het publiek opgesteld. Ruim 12.500 zorgprofessionals, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers brachten hun stem uit op onderzoeken die volgens hen prioriteit moeten krijgen. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten. De Hartstichting verwacht later dit jaar wetenschappers op te gaan roepen om voorstellen in te dienen voor wetenschappelijk onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten.

Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht.

Namens de Hartstichting, de contactpersoon,

Door Bekkers-Boonman.