Duizel_O1.png

Nieuwsberichten

Voor alle leden van Vrouwen van Nu,

Duizel 9 mei

Dinsdag 10 mei, kringbedevaart, Christus Koningkerk (voorheen Lambertuskerk) Meerveldhoven. Aanvang 19.00 uur. Ieder gaat op eigen gelegenheid.

Dinsdag 24 mei; uitwisseling.

     We hebben een uitwisseling georganiseerd in samenwerking met Lierop. Een enigszins vergelijkbare afdeling als Duizel.

     De uitwisseling is overdag van 10.00 tot 16.00 uur.

     Opgeven tot 15 mei bij een van de bestuursleden.

     Vanuit Lierop hebben zich al 20 vrouwen opgegeven! Wij gaan toch zeker niet voor hen onderdoen?

     U heeft hiervoor een mooie uitnodiging gekregen.

Dinsdag 28 juni; bezoek Koninklijke Militaire Academie in Breda. Opgeven tot 1 juni bij een van de bestuursleden. We maken er een interessante dag van, maar willen ± 17.00 uur weer thuis zijn. Bij opgave een kopie van uw paspoort bijvoegen. We moeten deze al van tevoren aan de K.M.A. doorgeven, anders kan het niet doorgaan!

     Wij vragen een bijdrage van € 25, - p.p., lunch inbegrepen, consumpties voor eigen rekening. De rest wordt door de kas betaald.

Donderdag 14 juli; dagfietstocht.

Woensdag 28 september; lezing Marjan v.d. Berg, schrijfster, in Waalre. Kringactiviteit.

Donderdag 29 september; Happen en Stappen.

In oktober bloemschikken; o.l.v. Joke v.d. Ven.

Donderdag 10 november; informatieavond met Hedda Mooren.

Woensdag 16 november; culturele avond. Kringactiviteit.

Zondag 11 december; kerstmarkt.

Donderdag 22 december; kerstviering.

Weer aardig wat activiteiten. Wij hopen dat er een aantal bij zijn die uw belangstelling hebben.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Vrouwen van Nu.