duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

Logejo Huisvesting, gemeente Eersel en COA onderzoeken locatie voor tijdelijke vluchtelingenopvang

Onlangs heeft Logejo BV bij de gemeente Eersel en COA een idee voorgelegd voor tijdelijke opvang van vluchtelingen in de gemeente Eersel. De ideeën zijn nog prematuur en in de onderzoeksfase.

Logejo is regelmatig op zoek naar passende locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en is daarbij terechtgekomen bij Land ’s-Heeren Vastgoedontwikkeling te Veldhoven. Deze vastgoed-ontwikkelaar heeft gronden aan de Hapertseweg te Duizel in bezit, die mogelijk geschikt zijn voor de inrichting van een tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het COA, de uitvoerende overheidsinstelling voor opvang van vluchtelingen, heeft inmiddels de locatie bezocht en staat positief tegenover de locatie voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Veel zaken zullen nog moeten worden afgestemd met de gemeente, het COA, Land ’s-Heeren en de belanghebbenden. Zodra Logejo een concreet plan heeft ingediend, zal de gemeente het initiatief op haalbaarheid onderzoeken.

Er is voor gekozen vroegtijdig te communiceren. Dat heeft uiteraard als nadeel dat nog niet alle informatie beschikbaar is. Over termijnen, aantallen en concrete invulling van de kavel moet nog worden gesproken. Wel geeft initiatiefnemer Logejo aan dat ze denken aan laagbouw, dat het tijdelijke opvang betreft en dat ze hopen aan het einde van het jaar te kunnen starten met de bouw. Na goed overleg te hebben gehad met alle betrokkenen, geeft Logejo snel meer duidelijkheid.

Over Logejo

Logejo heeft veel ervaring met het huisvesten van EU-arbeidsmigranten in Nederland. Samen met gemeentes, vastgoedeigenaren en werkgevers ontwikkelt, exploiteert en beheert zij kwalitatieve en beheersbare huisvestingslocaties. Daarnaast houdt Logejo zich meer en meer bezig met tijdelijke opvang van vluchtelingen.