duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

 Hallo allemaal,

Mij werd gevraagd om een artikel te schijven over mijn onderwijs loopbaan voor Efkes Duyselen bij gelegenheid van mijn afscheid. Bij dezen.

“ Na mijn opleiding aan kweekschool Cor Jesu in Eindhoven ben ik benoemd aan de lagere school Sint jan Baptist in Duizel. De pastoor en de toenmalige directeur, Bert Jansen, vonden me geschikt om als onderwijzer op hun school te gaan werken. Ze hadden vertrouwen in me. Ik was katholiek, ging naar de kerk en was bereid om in de klas voldoende aandacht te schenken aan het godsdienst onderwijs.

Het was het begin van een lange onderwijs carrière die nu, na 44 jaar, afloopt. De hele periode ben ik in Duizel werkzaam geweest en heb naar schatting aan meer dan duizend Duizelnaartjes onderwijs mogen geven. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat ook de kinderen een leuke leertijd hebben gehad.

Ik kreeg de combinatiegroep 7/8 toebedeeld en deze groep zou ook veel jaren mijn aandachtsgebied blijven. Daarna kwamen de andere groepen in beeld, omdat je immers breed inzetbaar moest zijn. Ongekend wat er vooral in die eerste jaren op je af kwam en wat een schat aan ervaringen je opdeed. Vooral wereldverkenning en rekenen waren mijn favoriete vakken.

Behalve de normale leervakken kwamen in de bovenbouw ook specifieke dingen aan de orde: de cito eindtoets, het schoolkamp, het vormsel. Allemaal zaken waar we nu heel anders naar kijken.

Het schoolkamp besloeg twee weken en omvatte een uitwisseling met de Lambertusschool uit Veghel. Weken die zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten onvergetelijk waren. Leren van en met elkaar in brede zin hadden in de twee uitwisselingsweken prioriteit.

In die bovenbouw heb ik me ook altijd thuis gevoeld en kon daar toepassen wat ik tijdens de opleiding in theorie geleerd had. Maar het meeste stak ik toch op van de ervaringen in de praktijk en door de uitwisselingen binnen het team. Want een goed draaiend team was en is de smeerolie van de school. Gelukkig heb ik altijd met heel fijne collega’s mogen werken.

Nog enkele andere opmerkelijke zaken uit mijn loopbaan:

* De ontvlechting van kerk- en schoolbestuur. Het was een moeizaam proces van verschuiving van aandacht en macht.

* Ik heb veel jaren als adjunct directeur meegedraaid in het directieteam en dat altijd met veel plezier gedaan.

* Onze school leek wel een opleidingsschool voor directeuren. De huidige directeur is de achtste directeur uit mijn loopbaan.

* Ik had veel contacten met ouders, die altijd klaar stonden en hielpen waar ze konden. Alles in het belang van hun kind.

* De contacten met de verenigingen waren goed. De verandering van het carnavalsfeest is daar een voorbeeld van. Van carnaval vieren op school naar een echt feestpaleis. En niet te vergeten de ontwikkeling van een prachtige kinderoptocht. Maar ook de sportverenigingen, de fanfare, het gilde waren altijd bereikbaar.

* De verschillende noodzakelijke verbouwingen van de school waren ook opmerkelijk. Het handvaardigheidslokaal Ratjetoe kent bijna niemand meer. Waar nu De Smis staat was vroeger de gymzaal. Een leslokaal was ondergebracht in het woonhuis van de directeur. De gymlessen werden gegeven in de sporthal in Eersel. De school zwemlessen in de Albatros. De noodlokalen stonden op de plaats waar nu de Arena is. Van het noodlokaal heb ik op een goede manier gebruik kunnen maken. Als de juf muziekles gaf werd mijn les onderbroken en deden mijn kinderen mee. Dat kon makkelijk want de lokalen waren erg gehorig.

* Ook opmerkelijk was mijn handenarbeid les met gips. De kinderen hadden een prachtige levensgrote Don Quichotte gemaakt. Maar deze moest naar buiten om te drogen. Het gevolg was dat de hele school besmeurd was met gips. Ik heb het lang mogen horen.

* De aanpak van het gymonderwijs veranderde. Bewegen voor kinderen kreeg meer accent en de komst van een vakleerkracht was het gevolg, Een zeer positieve verandering die ik van harte toejuich.

* De omschakeling van het werken met de methodes aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde naar thema gerichte aanpak en de ontwikkeling van een eigen portfolio met de daar aan verbonden portfoliogesprekken. Een grote omschakeling, die ik zeker de moeite waard vind om verder te ontwikkelen.

* De omstandigheden waarin de kinderen opgroeien zijn veranderd. Veel kinderen hebben het erg druk met allerlei feestjes en andere verplichtingen als muziekles, zwemles, voetbal, tennis, paardrijden, hockey. De slaaptijd schiet er dan wel eens bij in.

Het vinden van een goede balans om op school goed te kunnen presteren, blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.

Aan ons, school en ouders, de taak om dat vorm te geven in goed overleg met elkaar, in het belang van onze kinderen. Want daar draait het om.

Ik wens iedereen daarbij heel veel succes en heb er alle vertrouwen in dat dit samenspel succesvol zal verlopen, zodat de Duizelse kinderen zich op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen.

Ik zal er geen deel meer van uit maken maar weet een ding zeker:

Ik sta niet meer elke dag om kwart over zes op” .

Met vriendelijke groet,

Ad Antonius.