Duizel_O1.png

Nieuwsberichten

Project Bouwrijp maken Duizel-Noord

Maandag 5 september 2016 beginnen we met de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden voor het project ‘Bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Duizel-Noord’. Het project voeren we uit ten noorden van de Sint-Janstraat en ten westen en zuiden van Hoek. Om het plan uit te voeren, verwijderen we een aantal opstallen en bomen.

De vuilwaterriolering die we opnieuw aan gaan leggen, sluiten we aan op de bestaande riolering in de Groenstraat. Om dit mogelijk te maken breken we de halve rijbaan in de Sint Janstraat open tussen huisnummer 4 en de Groenstraat. Op termijn breken we ook de bestrating in Hoek tussen de Groenstraat en Hoek 4 open om het riool aan te kunnen leggen. Het is nog niet bekend wanneer we de asfaltverharding tussen Hoek 6 en Hoek 18 openbreken. In januari 2017 leggen we de nieuwe nutsvoorzieningen aan. Daarna wordt gestart met de bouw van nieuwe woningen. De straten binnen het plan krijgen een tijdelijke elementenverharding en we plaatsen lantaarns voor oriëntatieverlichting. Tijdens de woonrijpfase, wordt in de definitieve inrichting van de openbare ruimte voorzien.