Duizel_rotonde.png

Nieuwsberichten

Vormsel voorjaar 2017

 

Beste allemaal,

De voorbereidingen voor het toedienen van het Vormsel zijn weer gestart. De kinderen van groep 8 zullen daarom begin oktober  via hun basisschool een uitnodiging ontvangen voor een eerste bijeenkomst in de kerk in Eersel op woensdagavond 12 oktober 2016 om 19.30 uur. Ook hun ouders worden hierbij uitgenodigd. De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor hen die zeker weten het Vormsel te willen doen, ook degenen die nog twijfelen, zijn van harte welkom. Naast het geven van inhoudelijke en praktische informatie, gaan we ervan uit op deze avond zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

 

Kinderen die niet in Eersel/ Duizel/ Steensel de basisschool bezoeken, maar die wel willen deelnemen aan de voorbereidingen op het Vormsel, kunnen natuurlijk deze bijeenkomst ook bijwonen en/of contact opnemen met de pastoor.

 

De vormselviering zal zijn op zaterdag 13 mei 2017 om 18.00 uur in de kerk in Eersel.

We hopen vele kinderen uit groep 8 met hun ouders te mogen begroeten op de 1e bijeenkomst op woensdag 12 oktober om 19.30 uur in de kerk in Eersel (Stokkelse kant)!

 

Werkgroep Vormselviering,

Pastoor van Lamoen

Meest gelezen nieuwsberichten van het afgelopen jaar.