duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

Het Sint Nicolaasfeest komt er al weer met rasse schreden aan. Ook dit jaar gaan er weer enkele vrijwilligers op pad om te collecteren voor  dit kinderfeest. In de week van 24 t/m 30 oktober kunt U een van onze vrijwilligers aan de deur verwachten. Wij komen, als het even kan, bij daglicht langs.

Dit jaar geven wij kaartjes uit waar U op kunt zien waar het opgehaalde geld aan besteed wordt.

Langs deze weg zeggen wij alvast dank aan al de gulle gevers.

Namens het Sint Nicolaascomite.