Duizel_ZO1.png

Nieuwsberichten

Huisvesting van vergunninghouders in Duizel

Zoals alle gemeentes in Nederland, werkt de gemeente Eersel hard aan de opvang van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en in Nederland mogen wonen en werken. Ook in Duizel zullen deze vergunninghouders, ook wel  statushouders genoemd, een nieuw thuis krijgen. In samenspraak met Woningstichting de Zaligheden is besloten om drie huizen in de Gildestraat, die tot voor kort in gebruik waren als groepsaccommodatie van Lunet Zorg, in te zetten voor deze doelgroep. Midden december zullen de woningen in gebruik worden genomen. Twee woningen worden verhuurd aan gezinnen met kinderen en één woning aan 3 alleenstaanden.

We begrijpen dat de komst van statushouders vragen kan opwekken. Daarom nodigen we u graag uit om gebruik te maken van een inloopavond die op 22 november van 19:00 tot 20:30 zal plaatsvinden in het dorpshuis de Smis in Duizel. Tijdens de inloopavond zullen vertegenwoordigers van de gemeente Eersel, en Vluchtelingenwerk Eersel aanwezig zijn om al uw vragen omtrent de huisvesting te beantwoorden. Ook Zorg om Duizel is aanwezig om ideeën mee uit te wisselen. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen en statushoudersvindt u tevens op website van de gemeente Eersel: www.eersel.nl/vluchtelingen.

Het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland is niet altijd even gemakkelijk. Wilt u iets betekenen voor uw nieuwe buren, bijvoorbeeld taalbuddy worden, kunt u dit bespreken met de aanwezigen van Vluchtelingenwerk tijdens de inloopavond. Uiteraard kunt u ook contact met uw nieuwe buren opnemen of informatie opvragen bij de Vluchtelingenwerkgroep Eersel of Samenspraak De Zaligheden. De contactinformatie vindt u tevens op bovengenoemde internetpagina

Meest gelezen nieuwsberichten van het afgelopen jaar.