duizel_noord2 - kopie (2).png

Nieuwsberichten

Thijs Offermans nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Eersel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel benoemt per 1 december 2016 Thijs Offermans als de nieuwe gemeentesecretaris. Offermans vervulde sinds 1 juli 2016 de functie van interim-gemeentesecretaris na het vertrek van Harrie Timmermans. Het besluit is het gevolg van een unanieme voordracht van zowel de selectie- als de adviescommissie en een positief advies van de Ondernemingsraad.

Thijs Offermans werkt sinds eind 2005 bij de gemeente Eersel. Hij is begonnen als afdelingshoofd Ruimtelijk beheer en sinds december 2010 verantwoordelijk voor de afdeling Bedrijfsvoering. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeente Den Haag en de gemeente Utrecht, o.a.  als afdelingshoofd voor Bureau Bijzonder Beheer.