duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

BAETSEN NIEUWE AFVALINZAMELAAR VOOR DE KEMPEN

De gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben per 1 januari 2017 een nieuwe overeenkomst gesloten op het gebied van duurzaam afvalbeheer. Baetsen Containers BV  gaat voor de Kempengemeenten de huis-aan-huisinzameling van GFT, PMD en restafval verzorgen. Ook het ledigen van de glascontainers, de oud papier inzameling (met verenigingen) en het beheer van de milieustraat wordt vanaf 1 januari door Baetsen verzorgd.

De Kempengemeenten maakten gebruik van verschillende bedrijven voor de verschillende taken op het gebied van afval. Veel van die overeenkomsten eindigen eind 2016 en dit vormde voor de Kempengemeenten aanleiding om de verschillende onderdelen van de afvalinzameling in zijn geheel in één Europese aanbesteding te verwerken. Deze aanbesteding heeft in 2016 gelopen en Baetsen Containers BV is daarbij economisch gezien als beste aanbieder uit de bus gekomen.

5% restafval in 2020

De Kempengemeenten hebben een gezamenlijke doelstelling van (maximaal) 5% restafval in 2020. Nu al zitten de Kempengemeenten ruimschoots onder de landelijke doelstelling van 100 kg restafval in 2020 in het kader van het landelijk programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG-programma).  De Kempengemeenten zetten zich in om ook de volgende stappen te blijven zetten, op weg naar 5% restafval.

Alles-in-één

De Kempengemeenten hebben nagenoeg alle taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking nu bij één partij liggen. Baetsen Containers BV gaat  onder meer zorgen voor de huis-aan-huisinzameling van GFT, PMD en restafval, inclusief de verwerking van restafval. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de glascontainers geleegd worden, dat het oud papier (met verenigingen) opgehaald wordt en dat het beheer van de milieustraat is geregeld. Baetsen Containers BV  heeft in haar inschrijving diverse ideeën opgenomen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van 5% restafval in 2020. De Kempengemeenten gaan die ideeën samen met Baetsen verder uitwerken.

Biogas

Voor de huis-aan-huisinzameling in de kernen gaat Baetsen rijden met voertuigen op groen gas. Deze stoten minder CO2 uit dan voertuigen op benzine of diesel en zijn bovendien stiller.

Samenwerking

De overeenkomst met Baetsen wordt aangegaan voor een periode van tenminste 2 jaar en kan worden uitgebreid tot maximaal 4 jaar. Op 29 december vindt een startmoment plaats waarbij de samenwerking formeel vastgelegd wordt. Het thema Samen op weg naar 5% restafval zal de komende jaren ook centraal staan in de communicatie en onder meer terugkomen op de inzamelvoertuigen van Baetsen.