Duizel_ZO2.png

Nieuwsberichten

Stan Klomp erevoorzitter van DOSKO

Jongstleden zaterdag werd, in zijn vertrouwde kantine op sportpark De Meer, de afgelopen zomer afgetreden oud-voorzitter van Dosko ’32 in het zonnetje gezet. Leden, sponsoren, oud-bestuursleden, vrienden en familie van Stan en Loes Klomp woonden de drukbezochte receptie bij.

Nadat de aanwezige leden unaniem stemden voor het erevoorzitterschap, ontving Stan uit handen van zijn opvolger Bart Verberne een zilveren erespeld en de bijbehorende oorkonde. Aansluitend werd Stan verrast door Ad van de Kimmenade, die hem na zijn lovende speech zelfs ‘ridderde’ met de gouden waarderingsspeld van de KNVB.

Stan, enigszins overdonderd, sprak nog eenmaal met zijn welbekende ‘Beste Doskovrienden!’ de gasten toe en bedankte hen, het bestuur maar vooral zijn gezin voor alle steun en plezier in de afgelopen dertig jaar als bestuurslid, waarvan maar liefst eenentwintig jaar als voorzitter van Dosko ’32.