Duizel_ZO4.png

Nieuwsberichten

Inschrijving nieuwe leerlingen basisschool Sint Jan Duizel, voor het schooljaar 2017-2018.

Beste ouders/verzorgers,

Wordt uw kind 4 jaar vóór of tijdens het schooljaar 2017-2018?

Dan ontvangen wij graag uw inschrijving via onze website www.sintjanduizel.nl

Door een tijdige inschrijving kunnen wij voor het komende schooljaar rekening houden met het aantal leerlingen in de groepen 1/2.

Aanmelding vindt plaats door op onze website het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.

Ga hiervoor naar de tab ‘School’ onderdeel ‘Aanname en inschrijving nieuwe leerlingen.’

U krijgt dan z.s.m. per mail onze ontvangstbevestiging toegestuurd.

Ongeveer 6 tot 8 weken voordat uw kind op onze school gaat instromen, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek, om kennis te maken met onze school en om andere praktische zaken te regelen.

Met vriendelijke groeten,

Team basisschool Sint Jan Duizel.