duizel_noord2 - kopie.png

Nieuwsberichten

Aan de bewoners van de gemeenten rond het vliegveld

De lopende Alders-afspraken over het vliegveld, die door het Rijk tot wet gemaakt zijn, vervallen eind 2019. Daarna gelden op dit moment geen afspraken. Het staat al vast dat Brainport en de directeur van het vliegveld een forse verdere groei willen.

Het (nu nog) Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport bereidt zich voor op de situatie vanaf 2020. De organisatie wordt versterkt, de website gemoderniseerd en er is een nieuw Manifest opgesteld dat leidraad wordt voor de komende jaren. Het nieuwe Manifest maakt een nieuwe naam wenselijk en die gaat luiden: Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).

Het nieuwe Manifest zal gepresenteerd worden op de volgende Knegsel-bijeenkomst door Wim Scheffers van Geen Vluchten Na Elven. Tevens zal BOW-voorzitter Kopinga daar op de huidige en toekomstige stand van zaken ingaan.

Voor deze Knegselbijeenkomst worden alle gemeenteraads- en B&W-leden van de gemeenten rond het vliegveld en alle PS- en GS-leden uitgenodigd. Ook zullen alle relevante, bij ons bekende buurtorganisaties, dorpsraden etc een uitnodiging ontvangen.

De bijeenkomst is openbaar. Alle niet-rechtstreeks uitgenodigde individuen en groep zijn ook van harte welkom.

Organisaties en individuen kunnen dit Manifest gaan steunen.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 mei om 11.00 uur (tot ca 13 uur) in Zaal de Leenhoef in Knegsel.