duizel_groenstraat2.png

Nieuwsberichten

Namens de Ziekengroep willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage in onze jaarlijkse collecte.

Deze heeft het mooie bedrag van  € 772.92 opgebracht.

Hiermee kunnen we weer leuke activiteiten voor onze zieken en ouderen organiseren.

Ook willen we Nieuwe Levenskracht bedanken voor de financiële  ondersteuning.

Stelt U een bezoekje op prijs als u of een van uw familieleden ziek is of in het ziekenhuis ligt

neem dan even contact op met Jan Latour 0497 513574 of Harrie Dekkers 0497 513055.

 

De Ziekengroep.