duizel_noord2.png

Nieuwsberichten

Duizelse Informatieavond

dinsdag 20 juni om 19.00 uur in Dorpshuis De Smis in Duizel.

 

Zelfredzaamheid, energieneutraal, zelfvoorzienend. Enkele woorden die de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in onze samenleving zijn gaan spelen. We leven in een maatschappij die er naar streeft, dat iedereen steeds meer in staat geacht wordt, om met minder overheidsbemoeienis zijn of haar leven in te richten. Het zoeken naar een eigen weg wordt steeds belangrijker. Maar we kunnen dit niet alleen. We moeten dit samen oppakken en op die manier een weg naar een toekomstbestendige samenleving zien te vinden. Het lijkt erop dat de overheid zich alsmaar verder terug trekt en de samenleving aan eigen initiatieven overlaat. De overheid beperkt zich tot adviserende en ondersteunende taken bij burgerinitiatieven die in hun ogen levensvatbaar zijn en deze ondersteuning verdienen.

 

De inzet van vrijwilligers is al heel belangrijk en lijkt in de toekomst nog belangrijker te worden. De inzet van vrijwilligers is al op veel gebieden aanwezig. We denken hierbij aan een klussendienst, administratieve ondersteuning, taxi- en boodschappendiensten maar zeker ook aan fysieke en mentale ondersteuning van diegenen die daar behoefte aan hebben. Ook mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. Wat kunnen vrijwilligers voor mantelzorgers betekenen? En wat is het verschil tussen vrijwilliger en mantelzorger?

 

Er wordt naar gestreefd dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Het beroep op de inzet van mantelzorgers wordt steeds sterker. Verzorgingstehuizen worden of zijn gesloten. Door het langer thuis blijven wonen is een kwetsbare groep ontstaan van veelal ouderen die een gretige prooi worden van criminelen. Er dient alles aan gedaan te worden om deze groep te beschermen tegen deze criminelen die uit zijn op geld en goederen ten koste van de zwakkere individuen in onze samenleving. Er zijn al veel technische hulpmiddelen en er komen er nog dagelijks bij. Hiervan kan en moet gebruik gemaakt worden.

 

Als je langer thuis blijft wonen, wordt comfort steeds belangrijker. Veel financiën zitten veelal nog in de verwarming van onze woningen, terwijl dat niet nodig is met goede isolatie en zuinige apparaten. Daarnaast wordt er gestreefd naar een energie neutrale maatschappij. Vermindering van fossiele brandstoffen die in sneltreinvaart opraken en terugdringen van CO2 uitstoot. We willen voor onze kleinkinderen toch ook een fijne wereld achterlaten. KempenEnergie gaat u vertellen hoe zij u kunnen helpen daar stappen in te nemen, door advies en opwekken van duurzame energie voor uw woning. 

 

Op de informatieavond willen we even stil staan bij de mogelijkheden die er nu al zijn maar ook even in de toekomst kijken naar wat er nog op ons af komt.

We moeten de samenleving samen in stand zien te houden. Elkaars ondersteuning is daarbij zeker noodzakelijk.

Laat u op deze avond even bijpraten en stel uw vragen aan de aanwezigen of maak een afspraak voor meer informatie.

 

Programma:

 

19.00 - 19.05 uur:       Welkomstwoordje.

19.05 - 19.25 uur:       GOW-Welzijnswerk / Eerselvoorelkaar.

   Maria van Engelen/ Mariëlle Voermans

19.25 - 19.45 uur:       Eersel Slim Verbonden.

   Jaap Rieter / Jeroen Weekers

19.50 - 20.10 uur:       Veiligheidscoördinator van de gemeente Eersel.

   Marleen van Gils

20.10 – 20.30 uur:      KempenEnergie.

   Ad van de Ven / Ria Bernards

20.30 – 20.45 uur:      Koffie/Thee

20.45 - ??.?? uur:       Vragen staat vrij.

GOW-Welzijnswerk / Eerselvoorelkaar zullen wat vertellen over de bij hun binnenkomende hulpvragen en hoe hiermee wordt omgegaan en hoe u een hulpvraag bij GOW-Welzijnswerk kunt neerleggen. Ook wordt ingegaan op het vragen naar en doen van vrijwilligerswerk

Eersel Slim Verbonden zal ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van langer zelfstandig wonen en de daarvoor beschikbare hulpmiddelen die al bestaan en nog in ontwikkeling zijn.

De veiligheidscoördinator van de gemeente Eersel zal ingaan op persoonlijke veiligheid  rond het huis en op straat.

KempenEnergie zal wat vertellen over de mogelijkheden om in huis energie te besparen en om zelf energie op te wekken. Zij kunnen jullie helpen bij het vinden van de beste maatregelen en ondersteunen bij een collectieve aanpak.

 

Alle aanwezigen kunnen op individuele basis in gesprek gaan met de aanwezige organisaties.

Bedenk nu alvast vragen die u eventueel zou willen stellen aan de aanwezige instanties.

Denk hierbij ook even aan de uitdrukking: Er zijn geen domme vragen …………

Graag verwelkomen wij u op deze Duizelse Informatieavond!

De koffie staat klaar.