duizel_noord2.png

Nieuwsberichten

Hallo kinderen van de basisschool,

Op vrijdag 2 maart 2018 hebben we onze jaarlijkse winteractiviteit.

Groep 1 t/m 4 gaat knutselen in de Smis van 18:30 tot 20:00 uur.

Entree € 2.50

Groep 5 t/m 8 gaat naar JUMP XL in Eersel.

We springen dan van 19:00 tot 20:00 uur. Verzamelen bij JUMP XL tussen 18:30 en 18:45 uur. Ophalen 20:00 uur bij JUMP XL

Opgave is hierbij verplicht en kan tot uiterlijk 23 februari 2018; dit i.v.m. organisatie.

Na deze datum is geen opgave meer mogelijk.

We vragen een vergoeding van € 4,00 per kind. Dit mag samen met het onderstaande formulier ingeleverd worden bij:

Hanneke Oomen

Kerkakkers 21

Als je jump xl sokken hebt graag meenemen of anders kun je ze voor € 3,00 kopen bij Jump xl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUDER / VERZORGER:

Voornaam (in blokletters): _______________________________________

Achternaam (in blokletters): _______________________________________

Geboortedatum: ___ / ___ / _____

Telefoonnummer: _______________________________________

Door ondertekening, bevestig ik, begrijp ik en ga ik akkoord met alle voorwaarden van JUMP XL:

(deelname is geheel op eigen risico)

Datum: ___ / ___ / _____ Handtekening:

Jumpers

Naam:_____________________________geboortedatum_________

Naam:_____________________________geboortedatum_________

Naam:_____________________________geboortedatum_________