Duizel_O1.png

Nieuwsberichten

SAM’s kledingactie

De kledinginzamelingactie vindt plaats op 16 en 17 mei.

U kunt uw overtollige kleding inleveren bij:

Riek Hoogers

Groenstraat 20A

Duizel

Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door de aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed onderwijssysteem is er soms helemaal niet.

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn.

In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde voor een gezond leven en scholen met schoon water, een wasgelegenheid en een toilet voorzien ook in die behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied steun.