duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

LINTJESREGEN IN DE GEMEENTE EERSEL: UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

 

Burgemeester Joseph Vos heeft tijdens de Lintjesregen op donderdag 26 april 2018 zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

De volgende persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

De heer C.J.J.M. (Kees) Goossens uit Eersel

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer A.L.J.M. (Bert) van Raay uit Eersel

De heer J.M. (Jan) Henst uit Vessem

Mevrouw G.J.M. (Fridy) Smolders uit Steensel

De heer R. (Robbert) Muller uit Duizel

De heer J.H.M. (Jan) de Laat uit Vessem

Mevrouw M.J.A.J. (Marie-José) Koevoets uit Eersel

 

 

 

De heer R. (Robbert) Muller (81)

Ook Robbert Muller nam een lintje in ontvangst. Van 1975 tot 2014 is hij actief geweest in de parochie St. Jan Geboorte te Duizel. Robbert is niet alleen binnen de parochiegemeenschap, maar ook daarbuiten een actief en gerespecteerd persoon voor Duizel. Hij begon in de parochieraad en is ook een tijd bestuurslid geweest. Ook is hij werkzaam geweest in de Liturgiegroep, was hij betrokken bij de Avondwakegroep en assisteerde hij bij het aankleden van de kerk bij bijzondere vieringen. Van 2012 tot aan het ontstaan van de fusieparochie in 2015, notuleerde Robbert bij vergaderingen. Sinds 1992 is Robbert beheerder van het kerkhof in Duizel. Vanuit die functie bezoekt hij families en nabestaanden van overledenen en ondersteunt hij hen bij allerlei zaken rondom het kerkhof. Van 1975 tot 1995 heeft Robbert deel uitgemaakt van het schoolbestuur van Basisschool Sint Jan in Duizel. Hij woonde één keer per maand de vergaderingen bij en uit het werk dat daaruit voortvloeide deed hij thuis diverse werkzaamheden.