Duizel_W1.png

Nieuwsberichten

Aankondiging van muziekvereniging de Volharding

Deze aankondiging geldt voor alle muziekvrienden en andere geïnteresseerden, zodat u onderstaande data alvast kunt reserveren in uw agenda!!

Wij zijn samen met muziekvereniging Wilhelmina uit Hoogeloon druk aan het repeteren om op zaterdag 13 oktober een gezamenlijk concert te verzorgen. Hier wordt U te zijner tijd verder over geïnformeerd.

Nu gaan we op vrijdag 6 juli gezamenlijk een “open” repetitie houden om jullie alvast een voorproefje te geven van wat er verwacht kan worden op 13 oktober.

Tevens kunt u zien hoe leuk en ontspannen het is om gezamenlijk te repeteren en toe te werken naar een muziekuitvoering.

We nodigen jullie uit om op vrijdag 6 juli vanaf 19.30 uur op het Smitsplein te komen luisteren. Tevens sluiten we dan het repetitieseizoen af en luiden we de vakantie in!

Zowel de blazers als de slagwerkers van beide verenigingen geven hier hun medewerking aan.

Graag tot ziens op vrijdag 6 juli om 19.30 uur op het Smitsplein?!

NB: Bij slecht weer zal de repetitie plaats vinden in dorpshuis “de Smis”.

Muziekvereniging de Volharding