duizel_groenstraat1.png

Nieuwsberichten

Voor alle leden van Vrouwen van Nu – Duizel:

 

Weet u het nog? www.VrouwenvanNu.nl → provincie → afdeling en voor het fotoboek moet u op de afdelingssite inloggen met de code die u van ons heeft gekregen. Zoekt u ook eens op Facebook onder de naam Vrouwen van Nu. Daar staan veel nieuwtjes van allerlei afdelingen, ook uit onze omgeving.

Dinsdag 9 april; Culinaire lezing door Ineke Strouken in De Smis. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 10 april; Volksdansinstuif in D’n Tref in Hapert. Onze volksdansgroep doet natuurlijk mee en vindt het erg leuk als er ook belangstelling is vanuit Duizel!

Donderdag 11 april; We gaan eten bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Eigen bijdrage € 17,- voor een 4-gangen diner en een drankje. We worden om 17.30 uur verwacht. De inschrijving zit vol.

Woensdag 17 april; provinciale jaarvergadering in Het Huis van Waalre. Hiervoor heeft u via de mail een uitnodiging gekregen. Aanmelden en betalen ( € 12,50 lunch) tot 4 april bij uw eigen afdeling.

Dinsdag 23 april; volksdansinstuif in het Tejaterke in Best. Hier treden afdelingen op uit andere rayons.

Woensdag 8 mei; Kringbedevaart in de Heilige Eik te Meerveldhoven. Vertrek op eigen gelegenheid.

Dinsdag 14 mei; avondwandeling.

Donderdag 27 juni; dagfietstocht.

 

Er hebben zich 2 leden opgegeven voor ziekenbezoek en 4 leden om de avondwandeling uit te zetten. Jullie horen nog van ons.

Leest u ook het ledenblad van Vrouwen van Nu? En de nieuwsbrief? U krijgt veel informatie via de computer, maar alle belangrijke mededelingen staan ook altijd in Efkes Duyselen!

Haalt u er uit wat u leuk vindt? U mag ons ook attenderen op wat u graag zou doen, we bekijken dan wat er mogelijk is.

 

Bestuur Vrouwen van Nu