duizel_kleinebeerze.png

Nieuwsberichten

8 april 2019

Voor alle leden van Vrouwen van Nu – Duizel:

Weet u het nog? www.VrouwenvanNu.nl → provincie → afdeling en voor het fotoboek moet u op de afdelingssite inloggen met de code die u van ons heeft gekregen. Zoekt u ook eens op Facebook onder de naam Vrouwen van Nu. Daar staan veel nieuwtjes van allerlei afdelingen, ook uit onze omgeving.

  • Dinsdag 9 april; Culinaire lezing door Ineke Strouken in De Smis. Aanvang 20.00 uur.
  • Woensdag 10 april; Volksdansinstuifin D’n Tref in Hapert. Onze volksdansgroep doet natuurlijk mee en vindt het erg leuk als er ook belangstelling is vanuit Duizel!
  • Donderdag 11 april; We gaan eten bij De Rooi Pannen in Eindhoven. Eigen bijdrage € 17,- voor een 4-gangen diner en een drankje. We worden om 17.30 uur verwacht. De inschrijving zit vol. De leden die zich opgegeven hebben, kregen de nodige informatie via de mail.
  • Woensdag 17 april; provinciale jaarvergadering in Het Huis van Waalre. Hiervoor heeft u via de mail een uitnodiging gekregen. Aanmelden en betalen ( € 12,50 lunch) tot 4 april bij uw eigen afdeling.
  • Dinsdag 23 april; volksdansinstuif in het Tejaterke in Best. Hier treden afdelingen op uit andere rayons.
  • Woensdag 8 mei; Kringbedevaart in de Heilige Eik te Meerveldhoven. Vertrek op eigen gelegenheid.
  • Dinsdag 14 mei; avondwandeling.
  • Donderdag 27 juni; dagfietstocht.

Er hebben zich 2 leden opgegeven voor ziekenbezoek en 4 leden om de avondwandeling uit te zetten.

Leest u ook het ledenblad van Vrouwen van Nu? En de nieuwsbrief? U krijgt veel informatie via de computer, maar alle belangrijke mededelingen staan ook altijd in Efkes Duyselen!

Haalt u er uit wat u leuk vindt? U mag ons ook attenderen op wat u graag zou doen, we bekijken dan wat er mogelijk is.

Bestuur Vrouwen van Nu