Duizel_ZO4.png

Nieuwsberichten

Wederom een zeer geslaagde pubquiz in de Smis te Duizel

Op vrijdagavond 12 april jongstleden vond er voor de 5e maal een zeer geslaagde en spannende pubquiz plaats in gemeenschapshuis "De Smis" in Duizel.

De 10 aanwezige groepen kregen in 12 ronden 120 vragen voorgeschoteld, welke zonder gebruik van digitale hulpmiddelen moesten worden beantwoord.

Er werd gelachen, geploeterd en gepeinsd, en na een spannende eindsprint kwam de familie Bles (genaamd BlesYou2) als winnaar over de eindstreep.

Dat het voor de 2e, 3e en 4e plaats lang spannend bleef, werd duidelijk na de 11e ronde. Toen stonden ze nog alle drie even hoog op 65,5 punten.

 

De datum voor de volgende pubquiz is ook al bekend. Wie verslaat de familie Bles op 1 november 2019. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Tijdens deze pubquiz geven we ook de gelegenheid om met minder dan 5 personen in te schrijven en zullen er op de avond zelf groepen van minimaal 5 personen worden geformeerd.