Duizel_W1.png

Nieuwsberichten

“Dorpen maken het verschil”

Onder dit motto werden alle verenigingen, organisaties en ondernemers door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst op 18 april 2019 in De Smis. Veel verenigingen en organisaties waren aanwezig, evenals wethouder Léon Kox, Arian Wouters-Rijkers, medewerker dorpsparticipatie van de gemeente, en een extern adviseur Sjaak Cox.

 

‘Dorpen maken het verschil’, is de titel van een plan, onlangs opgesteld door de gemeente. Het doel van de avond is samen te praten en bekijken of er op termijn een plan tot stand kan komen met daarin de initiatieven, wensen en ambities van Duizel. Kortom als dorp een betere relatie opbouwen met de gemeente. Dit geldt niet alleen voor Duizel, maar voor alle dorpen van onze gemeente.

 

Waar de rol van de dorpsraad nu nog hoofdzakelijk een adviserende is naar de gemeente, en ze binnen het dorp nog niet veel gehoor krijgen, is het beter om hun rol aan te passen en ze sterk te maken zodat we samen de leefbaarheid in Duizel op zo’n hoog mogelijk niveau kunnen brengen.

 

Het verloop van deze avond.

Na een ‘Duizels’ kwartierke met koffie was het grootste gedeelte van de verenigingen en organisaties wel aanwezig en werden we welkom geheten door onze eigen wethouder Léon Kox. Vervolgens een rondje langs alle aanwezigen om te vertellen welke organisatie ze vertegenwoordigen. Dan de uitleg van het programma door wethouder Kox en gespreksleider Cox, met aanvullingen door medewerker dorpsparticipatie Arian Wouters.

Toen aan het werk.

Sjaak Cox gaf een PowerPointpresentatie waaruit duidelijk naar voren kwam dat dorpen echt verschillend zijn en ook zo geaccepteerd moeten worden. Maar ook dat daarom vanuit de gemeentes elke dorpsgemeenschap anders benaderd moeten worden; de gemeentes moeten het vertrouwen terug winnen bij de bewoners. Zowel inwoners als gemeente moeten samenwerken met gelijke inbreng (democratisch), luisteren naar elkaar; iedere inwoner telt mee. Dit is een algemeen gegeven dat ook de gemeente Eersel omarmt.

 

Korte pauze.

Daarna mochten de aanwezigen actief worden. Met “tafelbladen beschrijven”. Een groepje aan een tafel ging sparren over onderstaande vragen.

Wat kunnen we met elkaar bereiken in Duizel?

Wat is je rol als organisatie in je eigen dorpsgemeenschap ? Kun je die waar maken ?

Waarom wel / waarom niet?

Verandert deze als de dorpsgemeenschap veranderd? Groter/kleiner wordt?

Neem je als organisatie initiatieven?

Wat heb je nodig?

Het is dan erg leuk om met verschillende groepen aan tafel te zitten. O.a.de carnavalsclub zat ook aan mijn tafel. Je hoort hoe zij denken, wat hun ideeën zijn, waar zij tegen aan lopen, hoe zij de zaken aan pakken enz.

De ‘tafelbladen’ met de hele zaal bespreken ging te veel tijd vragen. Dat was jammer. Ze werden meegenomen door de organisatie van deze avond met de bedoeling nog voor de vakantie een tweede avond te beleggen. Niet alleen om n.a.v. deze praatpapieren te discussiëren, maar zeker ook om concrete initiatieven van de grond te krijgen en deze te blijven volgen en stimuleren vanuit de gemeente.

Beloofd is deze avond nog voor de vakantie te laten plaats vinden. Dus …nog tijd om te denken!

Als afsluiting van de avond kregen alle deelnemers nog een drankje aangeboden en werd er nog even gezellig nagebuurt.

 

Antoinette Koolen- van der Velden