duizel_noord2 - kopie.png

Nieuwsberichten

Voor alle leden van Vrouwen van Nu – Duizel:

Weet u het nog? www.VrouwenvanNu.nl → provincie → afdeling en voor het fotoboek moet u op de afdelingssite inloggen met de code die u van ons heeft gekregen. Zoekt u ook eens op Facebook onder de naam Vrouwen van Nu. Daar staan veel nieuwtjes van allerlei afdelingen, ook uit onze omgeving.

Woensdag 8 mei; Kringbedevaart in de Heilige Eik te Meerveldhoven. Vertrek op eigen gelegenheid. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 14 mei; avondwandeling. We vertrekken om 19.00 uur bij de kerk. Goede wandelschoenen en misschien iets te drinken zijn wel fijn. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Een pauze met koffie of thee is ingepland. Na afloop kunnen we nog even napraten met een drankje in De Smis. Eigen bijdrage €2,50.

Vrijdag 7 juni; Busreis naar Volendam, georganiseerd door afdeling De Weebosch. Opgave gesloten. Er gaan vijf dames mee.

Donderdag 27 juni; dagfietstocht. U hoort hier nog meer over.

Woensdag 3 juli; uitstapje met onze 80-plussers.

Woensdag 21 augustus; excursie naar Quark in Bladel, overdag. Kosten €12,50 pp.

Zondag 1 september; einddatum inleveren werkstuk handwerken/textielkunst. Het thema is ‘dromen’. U heeft hier persoonlijk een bericht over gekregen via de mail.

Donderdag 12 september; lezing over wat een bloem betekent. Dit is ’s avonds in De Smis.

Donderdag 26 september; creatieve avond. Ook in De Smis. Meer informatie volgt.

Donderdag 24 oktober; herfstavond. De wijk van Nellie heeft de beurt voor de organisatie.

Er hebben zich 2 leden opgegeven voor ziekenbezoek en 4 leden om de avondwandeling uit te zetten. Dank je wel!

Leest u ook het ledenblad van Vrouwen van Nu? En de nieuwsbrief? U krijgt veel informatie via de computer, maar alle belangrijke mededelingen staan ook altijd in Efkes Duyselen!

Haalt u er uit wat u leuk vindt? U mag ons ook attenderen op wat u graag zou doen, we bekijken dan wat er mogelijk is.

Bestuur Vrouwen van Nu