Duizel_rotonde.png

Hoef 5 - onder carport links van het huis
Wintermanshof 11 - onder carport aan achterkant huis
Meerstraat 28 - onder carport
Groenstraat 5 - onder carport
Sint Janstraat 22 - onder carport
Kerkakkers 11 - onder carport
Kruisstraat 32 - onder carport aan achterkant huis
Gildestraat 42 - onder carport
Oude Kerkstraat 40 - onder carport
Smitseind 3 - onder carport

 

AED alert
Net zo belangrijk als de AED, het onderhouden van uw reanimatie bevoegdheid is ook de aanmelding van uw reanimatievaardigheden bij AED alert.

AED-alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in geval van een hartstilstand. AED-alert zorgt ervoor dat direct na melding bij de meldkamer (1-1-2)., getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden. Mensen worden gevraagd een AED te gaan halen en naar het slachtoffer te gaan en anderen wordt gevraagd om te gaan reanimeren. Voor meer informatie www.hartslagnu.nl.

AED-alert wordt geactivieerd wanneer er sprake is van een ambulance-inzet en een, vermeende, reanimatie. Meldt u dan ook zo snel mogelijk aan hiervoor zodat u tijdig geïnformeerd kan worden wanneer een dorpsgenoot in nood verkeert!