duizel_groenstraat1.png

EFKES DUYSELEN

 

Het dorpsblad wil u informeren over activiteiten die in Duizel georganiseerd worden.
Alle verenigingen kunnen gebruik maken van het dorpsblad bij het werven van leden of bij het verslag doen van activiteiten. Ook sport- en andere prestaties die buiten het verenigingsleven door bewoners van Duizel zijn behaald, komen voor plaatsing in aanmerking. U kunt zelf artikelen ter plaatsing aanbieden. U kunt ons ook uw verslaggeving laten verzorgen.

DRUKWERK
Het dorpsblad wordt in eigen beheer gedrukt. Het vergaren, vouwen en nieten wordt uitgevoerd door de medewerkers van de Wisselstroom in Hapert.
Oplage is 790 stuks.

BEZORGING
Het dorpsblad wordt in heel Duizel bezorgd. Mocht u het per abuis een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dat melden bij: Tiny Kox, Kempstraat 11, tel. 0497-516423.

ADVISEUR
Wim Huijbregts
St.Janstraat 68
5525 BK  Duizel
tel. 0497-512025

REDACTIE
Henk Heinemans          Anneke Renders
Beersbeemden 12        Wolverstraat 13
5525 BE  Duizel           5525 AR  Duizel
     Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VERSLAGGEVING
Antoinette Koolen
De Weege 7
5525 KL Duizel
tel. 0497-515055
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ADVERTENTIES
Voor het plaatsen van een advertentie kunt u contact opnemen met Wim Hendriks, Gildestraat 34, tel. 0497-515632. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BESTUUR
Voorzitter, Toon Beerens, St. Janstraat 10
Secretaris, Tiny Kox, Kempstraat 11
Penningmeester, Wim Hendriks, Gildestraat 34
Bankrekeninginr. NL57 RABO 0135 9303 67 t.n.v. Efkes Duyselen

INLEVEREN KOPIJ
Inleveren uiterlijk drie dagen voor het verschijnen van het blad. Inleveren vóór 18.00 uur in de brievenbus Beersbeemden 12 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
HISTORIE
 • 1e editie is verschenen op 11 april 2002 en heette toen “Even Duyselen”. Oplage 645 stuks.
hoofdredactie    Henri Senders
redactieleden    Mylène Rombouts (tot haar trouwen)
                       Susan Geevers
                       Henk Heinemans
 • Duizel wilde een dorpsblad; dat was één van de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek dat in 2001 gehouden werd.
 • In 1948 was er al een dorpsblad in Duizel met de naam “de Schakel”. In de eerste jaren van “Even Duyselen” zijn regelmatig stukjes uit de oude “Schakels” geplaatst.
 • “Even Duyselen” is verschenen tot 5 juli 2007.
 • Door privé omstandigheden bij de toenmalige voorzitter, penningmeester en eindredacteur was het niet meer mogelijk om het blad nog uit te geven.
 • Het bleek echter dat het blad node gemist werd. Toen heeft Toon Beerens het initiatief genomen om te onderzoeken of een doorstart mogelijk zou kunnen zijn. Een initiatiefgroep bestaande uit Toon Beerens, Tiny Kox, Susan Geevers en Henk Heinemans zijn toen doorgegaan met het uitgeven van “Even Duyselen”.
 • Op 9 november 2007 verschijnt “Even Duyselen”voor het eerst na de doorstart.
 • In november 2007 wordt de groep uitgebreid met Wim Hendriks. Er wordt een nieuw bestuur samengesteld en er wordt een advertentiecampagne opgestart.
 • Gelukkig kunnen we voor het drukwerk terecht bij het Parochiecentrum in Duizel, waar we voor een speciale prijs kunnen drukken. Omdat voor het drukken onze financiële middelen niet toereikend zijn, wordt het drukwerk vanaf 31 januari 2008 uitgevoerd bij TC&O in Eersel. De oplage is verhoogd tot 675 stuks.
 • Vanaf 2008 heet het blad “Efkes Duyselen” om verschil te maken met de situatie vóór de doorstart.
 • In april 2008 versterkt Wim Huijbregts de redactie. Hij houdt zich bezig met alle layout-zaken en geeft druktechnische adviezen. Voor de opmaak van het blad wordt voortaan het professionele programma “InDesign” van Adobe gebruikt (voorheen werd WORD gebruikt).
 • Vanaf 22 mei 2008 worden nieuwe voorpagina’s geïntroduceerd. Voortaan wordt elke week een andere tekening van de Duizelse toren geplaatst. Deze tekeningen zijn gemaakt door leerlingen van de basisschool.
 • Vanaf 20 november 2008 wordt het drukken in eigen beheer uitgevoerd. Onze vaste drukker is Wim Hendriks. De oplage is verhoogd naar 700 stuks.
 • Het vergaren, vouwen en nieten wordt vanaf 18 december 2008 uitgevoerd door de bewoners van de PIT.
 • Vanaf 15 januari 2009 verschijnt het blad op A4-formaat (was A5).
 • In juli 2010 wordt de oplage verhoogd naar 740 stuks.
 • Op 13 januari 2011 verschijnt de 200e uitgave. Dit is ook de laatst uitgave met een tekening van de kerktoren. Ze zijn nu op… De oplage wordt verhoogd naar 765 stuks.
 • Vanaf 14 juli 2011 is Sandra Hakkens het dorpsblad komen te versterken. Zij is nu de vaste verslaggeefster van het blad. Op 13 december 2012 wordt zij bijgestaan door Fé van Kessel, die nu als 15 jarige de jongste medewerkster is van “Efkes Duyselen”.
 • In verband met haar studie stopt Fé van Kessel per 15 mei 2014.
 • Ook Sandra Hakkens wil in verband met haar drukke werkzaamheden stoppen met het maken van artikelen voor ons dorpsblad. Zij blijft betrokken tot er een opvolger zich aanmeldt.
 • Vanaf 1 oktober 2015 is Antoinette Koolen onze vaste verslaggeefster en neemt de taak van Sandra over.
 • De activiteiten bij de PIT worden op 27 mei 2016 beëindigd. Daardoor moet ook helaas de samenwerking met de cliënten worden gestopt. De activiteiten worden per direct overgenomen door de Wisselstroom uit Hapert.
 • In 2017 hebben we regelmatig te maken met storingen in onze drukmachine. In november wordt besloten de drukmachine te vervangen door een soortgelijke machine. Het wordt een RISOGRAPH 3700 met ingebouwde RIP. De editie van november 2017 is de eerste uitgave die op de “nieuwe” machine wordt gedrukt.
 • Op 1 april 2018 is de oplage verhoogd naar 770 stuks omdat het aantal woningen in Duizel is toegenomen t.g.v. uitbreidingsplan Duizel-Noord. Per 1 juli 2018 is de oplage aangepast to 775 exemplaren
 • Per 1 maart 2019 is Anneke Renders de redactie komen te versterken. Daarvoor moest een constructie worden gezocht om digitaal samen te kunnen werken. Zij heeft dit onderzocht en we werken vanaf deze datum InDesign Creative Clouds.
 • Per 26 maart is de oplage weer verhoogd. Er worden nu 790 exemplaren gedrukt.
 
 
“Efkes Duyselen” wordt gemaakt door:
3 bestuursleden
1 adviseur
2 redacteuren
1 verslaggeefster
Wisselstroom Hapert: vergaarders, vouwers en nieters
16 bezorgers.