Duizel_ZO3.png

Duizel komt al vroeg voor in oude geschriften van omstreeks 1100-1200. Duizel ligt aan de beek 'de Kleine Beerze'. Het dorp heeft een driehoekig dorpsplein, waarop een Mariakapel is gebouwd. Rondom de oude kerktoren en de nieuwe kerk vinden we nog enkele oude dorpswoonhuizen.